ПРИКОРДОННА СЛУЖБА УКРАЇНИ НАКАЗ N 407 от 05.06.2012

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.06.2012

м. Київ

N 407

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 червня 2012 р. за N 1083/21395

Про затвердження Інструкції з організації і здійснення перевірки документів громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перетинають державний кордон

Відповідно до статей 3 - 7 Закону України "Про прикордонний контроль", підпункту 3 пункту 4 Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 399, підпункту 7 пункту 5 Плану заходів щодо реалізації Концепції інтегрованого управління кордонами, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 січня 2011 року N 2-р, з метою визначення практичних заходів та тактичних прийомів дій особового складу Державної прикордонної служби України з перевірки документів громадян України, іноземців та осіб без громадянства під час здійснення прикордонного контролю

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації і здійснення перевірки документів громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перетинають державний кордон, що додається.

2. Начальникам регіональних управлінь, органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України:

2.1. Організувати вивчення цієї Інструкції з офіцерами штабів регіональних управлінь, особовим складом органів та підрозділів охорони державного кордону в частині, що їх стосується.

2.2. В особового складу, який використовується у службі прикордонних нарядів у пунктах пропуску через державний кордон, прийняти заліки зі знання цієї Інструкції та вміння практично її застосовувати під час здійснення перевірки документів громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перетинають державний кордон.

3. Начальнику Головного експертно-криміналістичного центру Державної прикордонної служби України забезпечити передавання повідомлень про описи зразків бланків документів та застережень про виявлені в них підробки у форматі Portable Document Format (PDF) регіональним управлінням, органам охорони державного кордону, Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, Навчальному центру Державної прикордонної служби України через офіційні адреси електронної пошти в мережі Інтранет Державної прикордонної служби України.

4. Вжити заходів щодо забезпечення використання повідомлень про описи зразків бланків документів та застережень про виявлені в них підробки тільки у службовій діяльності та недопущення їх поширення і копіювання для використання не за призначенням.

5. Управлінню прикордонного контролю та реєстрації Департаменту охорони державного кордону в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Державної прикордонної служби України - директора Департаменту охорони державного кордону, начальників регіональних управлінь та органів охорони державного кордону.

7. Наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування, крім розділу III цієї Інструкції, який набирає чинності для пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного та повітряного сполучення з 15 липня 2012 року, а для пунктів пропуску через державний кордон для залізничного, морського, поромного і річкового сполучення - з 01 вересня 2012 року.

 

Т. в. о. Голови Державної
прикордонної служби України
генерал-полковник

П. А. Шишолін

 

Інструкція
з організації і здійснення перевірки документів громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перетинають державний кордон

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає загальні засади організації і здійснення перевірки документів громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перетинають державний кордон.

1.2. Терміни, що вживаються у цій Інструкції, мають такі значення:

перевірка документів - дослідження уповноваженими службовими особами Державної прикордонної служби України паспортних та інших документів громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перетинають державний кордон, з метою встановлення їх дійсності та приналежності відповідній особі;

поглиблена перевірка документів - дослідження паспортних та інших документів громадян України, іноземців та осіб без громадянства, яка здійснюється з метою підтвердження або спростування ознак їх підробки (фальсифікації);

стандартна перевірка документів - дослідження паспортних та інших документів громадян України, іноземців та осіб без громадянства в обсязі, необхідному для визначення законних підстав для перетинання ними державного кордону.

1.3. Інші терміни, що вживаються в цій Інструкції, застосовуються у значеннях, передбачених у Законах України "Про Державну прикордонну службу України", "Про прикордонний контроль", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства".

1.4. Система перевірки документів громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перетинають державний кордон, складається з трьох рівнів:

перший рівень - стандартна перевірка документів;

другий рівень - поглиблена перевірка документів;

третій рівень - експертне дослідження паспортних документів.

II. Здійснення стандартної перевірки документів

2.1. Стандартна перевірка документів здійснюється уповноваженими службовими особами підрозділів охорони державного кордону, які виконують обов'язки в прикордонному наряді "Перевірка документів".

2.2. До здійснення стандартної перевірки допускаються службові особи підрозділів охорони державного кордону:

які пройшли спеціальну підготовку у відповідних навчальних закладах Державної прикордонної служби України;

які володіють практичними навиками з ідентифікації особи за фотокарткою (фотозображенням) у паспортному документі пред'явника та розпізнавання ознак підроблення (фальсифікації) документів;

яким надано допуск до самостійного несення служби в прикордонному наряді "Перевірка документів".

2.3. Стандартна перевірка документів здійснюється:

2.3.1. У пунктах пропуску через державний кордон (пунктах контролю) (далі - пункти пропуску):

на лінії паспортного контролю;

у транспортних засобах закордонного прямування;

у місцях стоянки транспортних засобів закордонного прямування.

2.3.2. Поза пунктами пропуску:

у місцях для проведення контролю осіб;

у спеціально визначених зонах контролю на території морських (річкових) портів, риболовецьких підприємств, причалах (пристанях).

2.3.3. На території суміжних держав у місцях, визначених підпунктом 2.3.1 цього пункту, якщо це передбачено міжнародними договорами.

2.4. Початком здійснення стандартної перевірки документів вважається момент подання особою паспортного або іншого визначеного законодавством документа для перевірки прикордонному наряду "Перевірка документів".

2.5. Під час проведення стандартної перевірки документів прикордонний наряд "Перевірка документів" повинен:

2.5.1. Оглянути паспортний документ, що пред'являється, визначити його вид і відповідність установленому зразку.

2.5.2. Звірити фотокартку в паспортному документі з особою пред'явника.

2.5.3. Перевірити візуально, а за потреби з використанням технічних засобів, чи немає у паспортному документі підробок або їх ознак.

2.5.4. Перевірити правильність заповнення паспортного документа.

2.5.5. Перевірити, чи всі особи, вписані в паспортний документ, прямують через державний кордон.

2.5.6. Здійснити пошук необхідної інформації у відповідних базах даних Державної прикордонної служби України.

2.5.7. Ввести інформацію про особу до бази даних "Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України" (відповідно до Положення про базу даних "Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України", затвердженого наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 25 червня 2007 року N 472, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 липня 2007 року за N 765/14032).

2.5.8. У випадках, передбачених законодавством, проставити в документі відмітку про перетинання державного кордону.

2.5.9. Повернути документ пред'явникові.

2.6. Під час здійснення стандартної перевірки документів начальником підрозділу охорони державного кордону, у зоні відповідальності якого перебуває пункт пропуску, за наявності підстав, передбачених частиною першою статті 11 Закону України "Про прикордонний контроль", може запроваджуватися спрощення порядку перевірки документів на в'їзд в Україну або виїзд з України чи в обох напрямках одночасно шляхом тимчасової відмови від виконання деяких дій, визначених підпунктами 2.5.3 та 2.5.4 пункту 2.5 цього розділу.

При цьому в паспортних та інших документах, передбачених законодавством, чи в імміграційних картках іноземців або осіб без громадянства обов'язково проставляється відмітка про перетинання державного кордону.

Про прийняте рішення щодо спрощення порядку перевірки документів начальник підрозділу охорони державного кордону доповідає начальнику органу охорони державного кордону.

2.7. Під час здійснення стандартної перевірки документів громадян України на виїзд з України потрібно додатково перевіряти:

наявність та дійсність документів, необхідних для виїзду з України громадян, які не досягли 16-річного віку, відповідно до пунктів 3 - 6 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року N 57 (зі змінами);

документи, необхідні для в'їзду до держави прямування, транзиту, в передбачених законодавством випадках.

2.8. Під час здійснення стандартної перевірки документів іноземців та осіб без громадянства потрібно додатково перевіряти:

2.8.1. Під час в'їзду в Україну:

документи, передбачені частиною першою статті 15 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства";

інші документи, передбачені законодавством;

відповідність відомостей, зазначених у візі або іншому документі, пред'явленому паспортному документу;

чи всі особи, вписані в паспортний документ і візу, прямують через державний кордон;

виконання вимог щодо дотримання встановлених законодавством правил і строків перебування на території України (підраховується автоматизовано відповідно до Положення про базу даних "Відомості про іноземців та осіб без громадянства, які перевищили термін реєстрації паспортних документів в Україні", затвердженого наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 27 травня 2008 року N 444, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2008 року за N 549/15240 (далі - Положення)).

2.8.2. Під час виїзду з України:

документи, передбачені частиною першою статті 15 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства";

виконання вимог щодо дотримання встановлених законодавством правил і строків перебування в Україні (підраховується автоматизовано відповідно до Положення).

Після завершення стандартної перевірки документів у іноземця чи особи без громадянства у випадках заповнення імміграційної картки її частина "Прибуття" (під час в'їзду в Україну) чи "Вибуття" (під час виїзду з України) відбирається.

2.9. Стандартна перевірка документів забезпечується шляхом:

проведення оцінки ризиків;

застосування технічних засобів контролю для пошуку ознак підробки у документах;

опитування осіб, які прямують через державний кордон.

2.10. Стандартна перевірка документів вважається закінченою після:

надання уповноваженою службовою особою підрозділу охорони державного кордону дозволу на перетинання державного кордону громадянину України, іноземцю чи особі без громадянства, який (яка) прямують через державний кордон;

прийняття та доведення до відома громадянина України, іноземця чи особи без громадянства, які прямують через державний кордон, старшим зміни прикордонних нарядів або старшим прикордонних нарядів у пункті пропуску через державний кордон рішення про відмову їм в перетинанні державного кордону України (відповідно до наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 14 грудня 2010 року N 967 "Про затвердження форм рішень про відмову в перетинанні державного кордону України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 січня 2011 року за N 31/18769).

2.11. Відмітки про перетинання державного кордону в документах іноземців та осіб без громадянства, яким за результатами стандартної перевірки надано дозвіл на перетинання державного кордону, проставляються відповідно до частини першої статті 12 Закону України "Про прикордонний контроль" уповноваженими службовими особами підрозділів охорони державного кордону, які особисто здійснювали їх перевірку.

2.12. У разі якщо за результатами здійснення стандартної перевірки документа в уповноваженої службової особи підрозділу охорони державного кордону, яка здійснювала цю перевірку, виникли сумніви щодо його дійсності або приналежності відповідній особі, вона складає заяву на здійснення поглибленої перевірки документа за формою, наведеною у додатку 1 до цієї Інструкції, та доповідає старшому прикордонних нарядів у пункті пропуску.

Заява на здійснення поглибленої перевірки документа (далі - заява) складається в письмовому (електронному) вигляді шляхом заповнення її граф (полів програмного інтерфейсу) та передається (надсилається з використанням відповідного програмного забезпечення) спеціалісту з поглибленої перевірки документів.

2.13. За рішенням старшого зміни прикордонних нарядів уповноважені службові особи підрозділу охорони державного кордону з урахуванням результатів оцінки ризиків після закінчення стандартної перевірки документів можуть проводити повторну перевірку документів осіб, які перетинають державний кордон.

2.14. Повторна перевірка документів здійснюється з метою виявлення осіб, які потрапили в зону прикордонного контролю (режимну зону) або на транспортний засіб закордонного прямування без проходження прикордонного контролю, без документа чи за документом, який належить іншій особі.

Повторна перевірка документів здійснюється в умовах обмеженого часу і не повинна затримувати відправлення з пункту пропуску транспортних засобів закордонного прямування.

2.15. Під час повторної перевірки документів уповноважена службова особа підрозділу охорони державного кордону діє в порядку, визначеному підпунктами 2.5.1 - 2.5.5, 2.5.9 пункту 2.5 цього розділу.

III. Здійснення поглибленої перевірки документів

3.1. Поглиблена перевірка документів проводиться уповноваженою службовою особою підрозділу охорони державного кордону, яка є спеціалістом з поглибленої перевірки документів (далі - спеціаліст).

3.2. До здійснення поглибленої перевірки документів допускаються службові особи підрозділів охорони державного кордону, які:

допущені до здійснення стандартної перевірки документів;

пройшли курс підвищення кваліфікації з питань захисту документів та виявлення в них підробок за окремою навчальною програмою;

включені до відповідного обліку спеціалістів з поглибленої перевірки документів, який ведеться управлінням прикордонного контролю та реєстрації Адміністрації Державної прикордонної служби України.

3.3. Поглиблена перевірка документів проводиться в спеціально обладнаному приміщенні міжнародних та міждержавних пунктів пропуску.

3.4. Підставою для здійснення поглибленої перевірки документа є заява, складена уповноваженою службовою особою підрозділу охорони державного кордону, яка проводила стандартну перевірку документа.

3.5. Про мету поглибленої перевірки документа старший прикордонних нарядів у пункті пропуску усно повідомляє особу, яка надала для перевірки паспортний та інші документи.

3.6. Початком поглибленої перевірки документа є момент подання прикордонним нарядом "Перевірка документів" заяви на здійснення такої перевірки спеціалістом.

3.7. Поглиблена перевірка документів включає:

додаткове вивчення дійсності паспортного документа, візи та інших документів із застосуванням спеціальних технічних засобів контролю для пошуку ознак підробки в документах;

додаткове вивчення паспортного та інших документів з метою визначення приналежності громадянину України, іноземцю чи особі без громадянства (далі - особа);

уточнення відомостей щодо відсутності стосовно особи доручень правоохоронних і розвідувальних органів України.

3.8. Поглиблена перевірка документів з урахуванням пункту 2.12 розділу II цієї Інструкції також здійснюється:

за результатами аналізу та оцінки ризиків;

на підставі розпоряджень Адміністрації Державної прикордонної служби, регіональних управлінь, начальників органів охорони державного кордону;

на підставі інформувань оперативно-розшукових відділів органів охорони державного кордону, правоохоронних органів (контрольних органів і служб) про можливе використання особами підроблених, недійсних документів або таких, що належать іншим особам.

3.9. Поглиблена перевірка документів забезпечується шляхом:

використання наявних баз даних та інформаційно-довідкових матеріалів описів зразків паспортних та інших документів та можливих способів їх підроблення;

опитування осіб, які перетинають державний кордон.

3.10. Поглиблена перевірка документа вважається закінченою після складення спеціалістом висновку за результатами здійснення поглибленої перевірки документа за формою, наведеною у додатку 2 до цієї Інструкції (далі - висновок). Про результати поглибленої перевірки документа спеціаліст доповідає старшому прикордонних нарядів у пункті пропуску (старшому зміни прикордонних нарядів).

Висновок складається в письмовій формі на звороті аркуша із заявою на здійснення поглибленої перевірки документа або в електронному вигляді шляхом заповнення його граф (полів програмного інтерфейсу) та передається (надсилається з використанням відповідного програмного забезпечення) уповноваженій службовій особі підрозділу охорони державного кордону, яка здійснювала стандартну перевірку документа.

3.11. Залежно від результатів здійснення поглибленої перевірки, зазначених у висновку, старший прикордонних нарядів у пункті пропуску (старший зміни прикордонних нарядів):

надає дозвіл на перетинання державного кордону особі, документ якої був підданий поглибленій перевірці;

відмовляє особі в перетинанні державного кордону.

3.12. Відмітки про перетинання державного кордону в паспортних та інших документах осіб, яким за результатами поглибленої перевірки надано дозвіл на перетинання державного кордону України, проставляються уповноваженою службовою особою підрозділу охорони державного кордону, яка здійснювала стандартну перевірку, у порядку, визначеному частиною другою статті 12 Закону України "Про прикордонний контроль".

3.13. Рішення про відмову в перетинанні державного кордону України (відповідно до наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 14 грудня 2010 року N 967 "Про затвердження форм рішень про відмову в перетинанні державного кордону України", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 січня 2011 року за N 31/18769) доводиться особі старшим зміни прикордонних нарядів або старшим прикордонних нарядів у пункті пропуску через державний кордон.

3.14. Паспортний документ або інший документ, у якому за результатами здійснення поглибленої перевірки виявлено ознаки його підробки або встановлено, що він не належить особі, на підставі пункту 3 частини першої статті 20 Закону України "Про Державну прикордонну службу України" вилучається, про що старший зміни прикордонних нарядів складає відповідний протокол. Другий примірник такого протоколу надається особі, у якої вилучено паспортний документ.

3.15. Заява та висновок долучаються до рапорту старшого зміни прикордонних нарядів за результатами несення служби.

IV. Здійснення експертних досліджень паспортних документів

4.1. За рішенням начальника органу охорони державного кордону паспортний документ, вилучений за результатами проведення поглибленої перевірки, з копією висновку направляється на експертне дослідження.

4.2. Підставою для проведення експертного дослідження паспортного документа є письмова заява (лист) начальника органу охорони державного кордону.

4.3. Експертні дослідження паспортних документів здійснюються відповідно до Інструкції про порядок призначення і проведення судових експертиз та експертних досліджень паспортних документів експертною службою Державної прикордонної служби України, затвердженої наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 07 серпня 2009 року N 594, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 02 вересня 2009 року за N 824/16840.

V. Інформаційно-довідкове забезпечення перевірки документів

5.1. З метою інформаційно-довідкового забезпечення перевірки документів ведуться:

5.1.1. В Адміністрації Державної прикордонної служби України - огляд стану перевірки документів за рік.

5.1.2. У Головному експертно-криміналістичному центрі Державної прикордонної служби України - електронні та паперові колекції:

зразків бланків паспортних документів;

описів зразків бланків паспортних документів за формою, наведеною у додатку 3 до цієї Інструкції;

застережень про виявлені підроблені паспортні документи за формою, наведеною у додатку 4 до цієї Інструкції.

5.1.3. У регіональних управліннях:

електронні копії колекцій, зазначених в абзацах третьому, четвертому підпункту 5.1.2 цього пункту;

огляд стану перевірки документів за півріччя.

5.1.4. В органах охорони державного кордону:

електронні копії колекцій, зазначених в абзацах третьому, четвертому підпункту 5.1.2 цього пункту;

огляд стану перевірки документів за квартал;

зразки та описи підробок паспортних документів, виявлених у пунктах пропуску через державний кордон, розташованих на ділянці відповідальності.

5.1.5. У підрозділах охорони державного кордону:

електронні копії колекцій, зазначених в абзацах третьому, четвертому підпункту 5.1.2 цього пункту;

огляд стану перевірки документів за місяць;

облік результатів здійснення поглибленої перевірки документів;

індикатори ризиків за результатами виявлених ознак підробки паспортних документів;

зразки документів (копії) та описи підробок у документах, виявлених у пунктах пропуску органу охорони державного кордону.

5.1.6. У визначених службових приміщеннях пунктів пропуску:

електронні копії колекцій, зазначених в абзацах третьому, четвертому підпункту 5.1.2 цього пункту.

5.2. У разі виявлення під час здійснення перевірки паспортних та інших документів підробок спеціалістами складаються їх описи у вигляді застережень за формою, наведеною у додатку 5 до цієї Інструкції. Ці застереження у форматі Portable Document Format (PDF) протягом доби передаються в штаб органу охорони державного кордону.

5.3. Органи охорони державного кордону надсилають застереження на офіційну адресу електронної пошти Головного експертно-криміналістичного центру Державної прикордонної служби України в мережі Інтранет у 3-денний строк після виявлення підробки в паспортному чи іншому документі.

 

Начальник управління
прикордонного контролю та реєстрації
генерал-майор

О. А. Біньковський

 

 

Спеціалісту з поглибленої
перевірки документів
___________________________
(військове звання, прізвище, ініціали)
___________________________

Заява
на здійснення поглибленої перевірки документа

1. Прошу здійснити поглиблену перевірку __________________________________________________
                                                                                                                         (назва, державна приналежність, серія,
______________________________________________________________________________________
                                                   номер документа, орган, що видав документ, дата видачі, строк дії)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________ з метою встановлення його дійсності та приналежності особі __________________________________________________________
                                                                                                            (громадянство особи, прізвище, ім'я, по батькові,
______________________________________________________________________________________
                                                                                                  дата народження)

2. Прошу перевірити (необхідне позначити):

Ђ приналежність документа особі

Ѓ ознаки повної підробки документа

ђ ознаки заміни фотокартки

ђ ознаки виправлення реквізитів документа на сторінках ____

ознаки заміни сторінок документа _____

Ђ ознаки невідповідності способу друку на сторінках _____

ознаки повторної прошивки бланка документа

ѓ ознаки підробки печатки (штампа) на сторінці _____

дійсність візи на сторінці ____ або посвідки на проживання

˜ інформацію оперативної бази даних про документ

ђ інше ________________________________________________________________________________
                                                                                                           (зазначити)
______________________________________________________________________________________

_______________________
                                     (військове звання)

___________________
                                             (підпис)

__________________
                                   (прізвище, ініціали)

________________________________
                                (час, дата)

 

Висновок
за результатами здійснення поглибленої перевірки документа

Мною, ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
                                                                        (військове звання, прізвище, ім'я, по батькові)
за результатами здійснення поглибленої перевірки документа __________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                                           (назва, державна приналежність, серія,
______________________________________________________________________________________
                                                     номер документа, дата видачі, строк дії, орган, що видав документ)
______________________________________________________________________________________,
виданого на ім'я громадянина ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
                                                      (громадянство особи, прізвище, ім'я, по батькові, дата народження)

ВСТАНОВЛЕНО:

документ дійсний

документ не дійсний у зв'язку з __________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

________________________________
                  (посада, військове звання)

___________________
   (підпис)

__________________
(прізвище, ініціали)

________________________________
                      (час, дата)

 

  

 

  

 

  

____________